Agenda & Besluiten

Besluitenlijst vergadering AB van 11 februari 2015:

1. Vastgesteld
2. Gewijzigd vastgesteld
3a. t/m 3c. Conform besloten
4. Conform besloten
5. Conform besloten
6. Conform besloten
7. Conform besloten


Agenda & stukken vergadering AB van 11 februari 2015:

1. Verslag AB 24 november 2014
2. Organisatorische inrichting van het regionale WerkBedrijf
3a. Besluit vaststellen Inkoopbeleid MGR
3b. Memo bij Besluit Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden 
3c. Kadernota Inkoopbeleid MGR
4. Verordening tegenprestatie van de gemeente Beuningen 
5. Re-integratieverordening van de regio Rijk van Nijmegen
6. Financiële verordening van de MGR
7. Controleverordening van de MGR