Agenda
1. Opening en vaststellen agenda 
2. Mededelingen 
3. Vaststelling verslag d.d. 30 november 2015 (1, 2)
4. Werkgroep ontwikkelbedrijven (3)
5. Verslag commissie Evaluatie Verordening
6. Verslag commissie Kwartaalrapportage (4)
7. Verslag kennismakingsgesprek Ina Hol
8. De Participatiewet (5)
9. Beleidskader Kandidatenraad (6)
10. Rondvraag