Agendacommissie


De Agendacommissie bestaat uit raadsleden van de deelnemende gemeenten. Alle gemeenten kunnen één raadslid als lid van de Agendacommissie aanwijzen en één als plaatsvervanger. De agendacommissie heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van de gemeenteraden en schept randvoorwaarden zodat de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten. 

De agenda en stukken voor de vergaderingen van de agendacommissie vindt u hier.

Snel door naar:


Leden van de Agendacommissie


-R. Albersnagel (Wijchen), voorzitter
-H. Peters (Berg en Dal)
-S. Versluijs (Beuningen)
-D. Uitdehaag (Druten)
-B. Smelik (Heumen)
-F. Jongen (Mook en Middelaar)
-J. Brom (Nijmegen)
-G. van der Woude (Secretaris Agendacommissie)