Agendacommissie


De Agendacommissie bestaat uit raadsleden van de deelnemende gemeenten. Alle gemeenten kunnen één raadslid als lid van de Agendacommissie aanwijzen en één als plaatsvervanger. De agendacommissie heeft als taak de logistieke voorbereiding en planning van de politieke besluitvorming ten behoeve van de gemeenteraden en schept randvoorwaarden zodat de raden hun kaderstellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Verder adviseert zij het dagelijks bestuur over de kwaliteit van de informatievoorziening van en door de MGR, denkt zij mee over de inrichting van de juridische regeling voor de MGR en organiseert ze regionale bijeenkomsten. 

Vergadering Agendacommissie 28 januari 2019
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen & Ingekomen stukken 
4A. Nabespreken regionale raadsbijeenkomst 21 januari
4B. Bijpraten over ontwikkelingen in de diverse raden
5. Voorbereiding van het overleg met de vertegenwoordiging bestuur MGR
In aanwezigheid van bestuur MGR:
6. Vaststellen conceptbesluitenlijst en -actiepuntenlijst 
7. Bespreking 3e kwartaalrapportage MGR 
8. Bespreking kaderbrief 
9. Overleg met de vertegenwoordiging van het bestuur MGR 
Sluiting van het overleg met het bestuur MGR
10. Rondvraag
11. Sluiting

Vergadering Agendacommissie 19 november 2018
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen 
4. Overleg met een vertegenwoordiging van de griffierskring Nijmegen e.o. over een regionale bijeenkomst voor raadsleden (e.a.) (bijlage 4.1, 4.2, 4.3)
5. Voorbereiden van het overleg met de vertegenwoordiging bestuur MGR
6. Overleg met de vertegenwoordiging van het bestuur MGR (bijlage 6.1, 6.2, 6.3, 6.4a, 6.4b)
7. Ingekomen stukken 
8. Rondvraag
9. Sluiting

Snel door naar:


Leden van de Agendacommissie


-R. Albersnagel (Wijchen), voorzitter
-H. Peters (Berg en Dal)
-S. Versluijs (Beuningen)
-D. Uitdehaag (Druten)
-B. Smelik (Heumen)
-F. Jongen (Mook en Middelaar)
-J. Brom (Nijmegen)
-G. van der Woude (Secretaris Agendacommissie)