Algemeen Bestuur


Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste orgaan van de MGR en neemt besluiten over bijvoorbeeld de begroting. Ook wordt het AB soms gebruikt als platform om van gedachten te wisselen over thema's.

Openbaarheid
Het AB vergadert in principe in het openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van het AB zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Deze stukken kunt u hier vinden. Net als de datum, tijdstip en locatie van de vergadering.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat voor zover de aard en inhoud van de besluitvorming dat toelaat, ook op dezelfde website wordt gepubliceerd.


Leden van het AB


 • H. Bruls, voorzitter (burgemeester Nijmegen)
 • R. Helmer (wethouder Nijmegen)
 • B. Frings (wethouder Nijmegen)
 • C. van Rhee-Oud Ammerveld ( burgemeester Druten)
 • S. van Elk (wethouder Druten)
 • D. Bergman (burgemeester Beuningen)
 • P. de Klein (wethouder Beuningen)
 • H. Verheijen (burgemeester Wijchen)
 • N. Derks (wethouder Wijchen)
 • W. Gradisen (burgemeester Mook en Middelaar)
 • K. Peters (wethouder Mook en Middelaar)
 • L. Bosland (wethouder Heumen)
 • F. Eetgerink (wethouder Heumen)
 • I. van de Scheur (wethouder Berg en Dal)
 • S. Fleuren (wethouder Berg en Dal) 
 • D. Kocken (namens gemeentesecretarissen)
 • I. Hol (secretaris)