Algemeen Bestuur


Het Algemeen Bestuur (AB) is het hoogste orgaan van de MGR en neemt besluiten over bijvoorbeeld de begroting. Ook wordt het AB soms gebruikt als platform om van gedachten te wisselen over thema's.

Openbaarheid
Het AB vergadert in principe in het openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van het AB zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen op deze website gepubliceerd. Net als de datum, tijdstip en locatie van de vergadering.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt, dat voor zover de aard en inhoud van de besluitvorming dat toelaat, ook op deze website wordt gepubliceerd.

Vergadering Algemeen Bestuur MGR 26 november 2018
Agenda
Opening en mededelingen
1. Besluitenlijst 5 juli 2018 (1)
2. Normenkader 2018 (2, 2a)
3. Brief financiële en beleidsmatige kaders (3, 3a, 3b)
4. Rondvraag en sluiting

Concept-besluitenlijst vergadering 26 november 2018

Vergadering Algemeen Bestuur MGR 5 juli 2018
Agenda
Opening en mededelingen
1. Besluitenlijsten 26 februari en 7 juni 2018 (1a, 1b)
2. Bestuurlijke inrichting MGR (incl. benoeming DB) (2, 2a, 2b)
3. Kandidatenraad (3, 3a, 3b, 3c, 3d)
4. Jaarstukken 2017 en begroting 2019 en volgende (4, 4a, 4b, 4c)
5. Rondvraag en sluiting 


Leden van het AB


 • H. Bruls, voorzitter (burgemeester Nijmegen)
 • R. Helmer (wethouder Nijmegen)
 • B. Frings (wethouder Nijmegen)
 • L. van Riswijk (burgemeester Druten)
 • S. van Elk (wethouder Druten)
 • D. Bergman (burgemeester Beuningen)
 • P. de Klein (wethouder Beuningen)
 • H. Verheijen (burgemeester Wijchen)
 • N. Derks (wethouder Wijchen)
 • W. Gradisen (burgemeester Mook en Middelaar)
 • K. Peters (wethouder Mook en Middelaar)
 • L. Bosland (wethouder Heumen)
 • F. Eetgerink (wethouder Heumen)
 • I. van de Scheur (wethouder Berg en Dal)
 • S. Fleuren (wethouder Berg en Dal) 
 • D. Kocken (namens gemeentesecretarissen)
 • I. Hol (secretaris)