Dagelijks Bestuur


Het Dagelijks Bestuur (DB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de MGR. Daarnaast bereidt het Dagelijks Bestuur de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor en voert de besluiten uit.

Openbaarheid
Het Dagelijks Bestuur vergadert elke zes weken. Dat gebeurt in principe in beslotenheid, tenzij het bestuur expliciet besluit een openbare vergadering te houden. 


Leden van het DB


  • H. Bruls, voorzitter (burgemeester Nijmegen)
  • N. Derks (wethouder Wijchen)
  • S. Fleuren (wethouder Berg en Dal)