WIE ZIJN WIJ?


Regio Rijk van Nijmegen is een platform voor samenwerking en
afstemming tussen gemeenten in de regio. Dat zijn de gemeenten: Berg en Dal,
Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Wanneer
gemeenten op het niveau van het Rijk van Nijmegen samen willen werken op
thema’s, dan worden geen nieuwe samenwerkingsverbanden meer opgericht, maar
gebeurt het binnen de mogelijkheden van het platform. Zo voorkomen we dat er
een lappendeken van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in de regio
ontstaat.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)
Daarnaast is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR),
zoals de publiekrechtelijke basis van de samenwerking heet, een
uitvoeringsorganisatie. Op dit moment wordt binnen de MGR gezamenlijk
uitvoering gegeven aan arbeidsbemiddeling binnen het WerkBedrijf en is sprake
van samenwerking op het gebied van ICT. Dat doen we in zogeheten modules.

Overigens hoeven niet alle gemeenten in het Rijk van
Nijmegen mee te doen in iedere module. Dat is bij elk thema een lokale
afweging. De formele besluitvorming over óf iets regionaal wordt georganiseerd
in een module, ligt altijd bij de gemeenteraden.


WerkBedrijf

Het WerkBedrijf is het eerste thema waarop samenwerking in het Rijk van Nijmegen plaatsvindt. Dit is de eerste module dat formeel ondergebracht is in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling. 

Wat is het WerkBedrijf?
Het WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf in het Rijk van Nijmegen dat in opdracht van de gemeenten de Participatiewet uitvoert. Alle gemeenten in de regio participeren in deze module. Per 1 januari 2016 zijn ook de taken van de sociale werkvoorziening Breed ondergebracht bij het WerkBedrijf. Gewerkt wordt aan de gehele integratie van Breed in het WerkBedrijf.


ICT Rijk van Nijmegen

Vanaf 1 januari 2016 is de volgende module aan de MGR toegevoegd: ICT Rijk van Nijmegen. Dit is een samensmelting van de ICT-afdelingen van de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

De samenwerking betreft in eerste instantie alleen de 'harde' ICT. Daarnaast wil gemeente Nijmegen ook haar applicatiebeheer uitbesteden aan deze module, de andere gemeenten zetten deze stap (nog) niet.