Regio Rijk van Nijmegen is een platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten in de regio. Dat zijn de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Wanneer gemeenten op het niveau van het Rijk van Nijmegen samen willen werken op thema’s, dan worden geen nieuwe samenwerkingsverbanden meer opgericht, maar gebeurt het binnen de mogelijkheden van het platform. Zo voorkomen we dat er een lappendeken van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in de regio ontstaat.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Daarnaast is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR), zoals de publiekrechtelijke basis van de samenwerking heet, een uitvoeringsorganisatie. Op dit moment wordt binnen de MGR gezamenlijk uitvoering gegeven aan arbeidsbemiddeling door WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en is daarnaast sprake van samenwerking op het gebied van ICT. Dat doen we in zogeheten modules.

Overigens hoeven niet alle gemeenten in het Rijk van Nijmegen mee te doen in iedere module. Dat is bij elk thema een lokale afweging.
De formele besluitvorming over óf iets regionaal wordt georganiseerd in een module, ligt altijd bij de gemeenteraden.

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen was het eerste samenwerkingsverband ondergebracht in de MGR Rijk van Nijmegen. WerkBedrijf is een arbeidsbemiddelingsbedrijf in het Rijk van Nijmegen dat in opdracht van de gemeenten de Participatiewet uitvoert. De kernactiviteit is het bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden van werkzoekenden met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk. Alle gemeenten in de regio participeren in deze module.

Ga naar de website van WerkBedrijf

ICT Rijk van Nijmegen

Na WerkBedrijf werd de volgende module aan de MGR toegevoegd: ICT Rijk van Nijmegen. Dit is een samensmelting van de ICT-afdelingen van de gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.

De samenwerking betreft in eerste instantie alleen de 'harde' ICT. Daarnaast wil gemeente Nijmegen ook haar applicatiebeheer uitbesteden aan deze module, de andere gemeenten zetten deze stap (nog) niet.

Ga naar de website van IRvN

Interessante stukken: