Op zoek naar het vergaderschema van onze besturen? Regio Rijk van Nijmegen kent de volgende bestuursorganen: algemeen bestuur, dagelijks bestuur, bestuurscommissie Werk, agendacommissie en de voorzitter. Meer informatie hierover vindt u onder bestuur.

iBabs

De agenda en stukken van de (openbare) vergaderingen van de bestuursorganen is te vinden op iBabs.

Ga naar vergaderschema op iBabs