Op zoek naar financiële cijfers van Regio Rijk van Nijmegen? U vindt hier informatie over de begroting, jaarverslag en -rekening.

Dit kunt u van ons verwachten

Waar zijn we nu mee bezig en wat komt eraan?

Kaderbrief MGR 2024

1 december 2022

Zienswijzen gemeenten ontwerpjaarstukken

15 juni 2023

Vastgestelde jaarrekening 2022 en begroting 2024 - 2027

15 juli 2023