Op zoek naar financiële cijfers van Regio Rijk van Nijmegen? U vindt hier informatie over de begroting, jaarverslag en -rekening.

Dit kunt u van ons verwachten

Waar zijn we nu mee bezig en wat komt eraan?

Kaderbrief MGR 2025

1 december 2023

Ontwerpbegroting 2025 - 2028, ontwerpjaarrekening 2023

1 april 2024

Zienswijzen gemeenten ontwerpjaarstukken

15 juni 2024

Vastgestelde jaarrekening 2023 en begroting 2025 - 2028

15 juli 2024