Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen bestaat uit 15 leden, de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Zij worden benoemd door de gemeenteraden in de regio. De vertegenwoordigers van een gemeente in het algemeen bestuur zijn aanspreekbaar op en verantwoording verschuldigd aan hun raad over het doen en laten van de MGR. Deze regeling verplicht het algemeen bestuur de gemeenteraden alle informatie te geven die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. Dit is dan ook één van de meest directe manieren waarop raden in de regio kunnen sturen op het functioneren van de MGR.

Openbaarheid

Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van het algemeen bestuur zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Deze stukken kunt u hier vinden. Hier vindt u ook de datum, tijdstip en locatie van de vergadering. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt die wordt gepubliceerd.

Leden

Hubert Bruls

Hubert Bruls
burgemeester Nijmegen, voorzitter

John Brom

John Brom
wethouder Nijmegen

Tobias van Elferen

Tobias van Elferen
wethouder Nijmegen

Ria Barber

Ria Barber
wethouder Berg en Dal

Irma van de Scheur

Irma van de Scheur
wethouder Berg en Dal

Frans Houben

Frans Houben
wethouder Beuningen

Daphne Bergman

Daphne Bergman
burgemeester Beuningen

Sigrid Sengers

Sigrid Sengers
burgemeester Druten

Gérard de Wildt

Gérard de Wildt
wethouder Druten

Pepijn Baneke

Pepijn Baneke
wethouder Heumen

Joerie Minses

Joerie Minses
burgemeester Heumen

Willem Gradisen

Willem Gradisen
burgemeester Mook en Middelaar

Frank Dillerop

Frank Dillerop
wethouder Mook en Middelaar

Martijn Derks

Martijn Derks
wethouder Wijchen

Renske Helmer-Englebert

Renske Helmer-Englebert
burgemeester Wijchen

Dyanne Kocken

Dyanne Kocken
namens gemeentesecretarissen, adviseur

Ina Hol

Ina Hol
secretaris