Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen bestaat uit 15 leden, de voorzitter inbegrepen. Dit zijn leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten. Zij worden benoemd door de gemeenteraden in de regio. De vertegenwoordigers van een gemeente in het algemeen bestuur zijn aanspreekbaar op en verantwoording verschuldigd aan hun raad over het doen en laten van de MGR. Deze regeling verplicht het algemeen bestuur de gemeenteraden alle informatie te geven die nodig is voor de beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. Dit is dan ook één van de meest directe manieren waarop raden in de regio kunnen sturen op het functioneren van de MGR.

Openbaarheid

Het algemeen bestuur vergadert in het openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van het algemeen bestuur zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Deze stukken kunt u hier vinden. Hier vindt u ook de datum, tijdstip en locatie van de vergadering. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt die wordt gepubliceerd.

Leden

Hubert Bruls

Hubert Bruls

burgemeester Nijmegen , voorzitter
Petra Molenaar

Petra Molenaar

wethouder Nijmegen
Corry van Rhee-Oud Ammerveld

Corry van Rhee-Oud Ammerveld

burgemeester Druten
Daphne Bergman

Daphne Bergman

burgemeester Beuningen
Nick Derks

Nick Derks

wethouder Wijchen
Willem Gradisen

Willem Gradisen

burgemeester Mook en Middelaar
Karin Peters

Karin Peters

wethouder Mook en Middelaar
Frank Eetgerink

Frank Eetgerink

wethouder Heumen
Irma van de Scheur

Irma van de Scheur

wethouder Berg en Dal
Sylvia Fleuren

Sylvia Fleuren

wethouder Berg en Dal
Dyanne Kocken

Dyanne Kocken

namens gemeentesecretarissen , adviseur
Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

wethouder Heumen
Gérard de Wildt

Gérard de Wildt

wethouder Druten
Hans Driessen

Hans Driessen

wethouder Beuningen
Marijke van Beek

Marijke van Beek

burgemeester Wijchen
Monique Esselbrugge

Monique Esselbrugge

wethouder Nijmegen
Ina Hol

Ina Hol

secretaris