In de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen kan het algemeen bestuur er voor kiezen om een bestuurscommissie instellen. Het algemeen bestuur moet dan eerst de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken. Vervolgens benoemt het algemeen bestuur de leden van de bestuurscommissie, bepaalt welke bevoegdheden de bestuurscommissie heeft en wat de opdracht is van de leden van de bestuurscommissie.

De MGR kent één bestuurscommissie: de bestuurscommissie Werk. De leden van de bestuurscommissie Werk worden gevormd door de portefeuillehouders Werk van de deelnemende gemeenten.
De bestuurscommissie houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (voorbereiden re-integratieverordening, voorbereiden overeenkomsten, deelbegroting WerkBedrijf, etc.).

Openbaarheid

De vergaderingen van de bestuurscommissie Werk zijn niet openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van de bestuurscommissie zijn in principe ook niet openbaar. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt dat wordt gepubliceerd.

Leden

Karin Peters

Karin Peters

wethouder Mook en Middelaar , voorzitter
Petra Molenaar

Petra Molenaar

wethouder Nijmegen
Nick Derks

Nick Derks

wethouder Wijchen
Irma van de Scheur

Irma van de Scheur

wethouder Berg en Dal
Ans Stunnenberg

Ans Stunnenberg

wethouder Heumen
Gérard de Wildt

Gérard de Wildt

wethouder Druten
Frans Houben

Frans Houben

wethouder Beuningen
Ina Hol

Ina Hol

secretaris
Antoinette Verveen

Antoinette Verveen

regiomanager UWV Werkbedrijf , adviseur