In de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen kan het algemeen bestuur er voor kiezen om een bestuurscommissie instellen. Het algemeen bestuur moet dan eerst de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken. Vervolgens benoemt het algemeen bestuur de leden van de bestuurscommissie, bepaalt welke bevoegdheden de bestuurscommissie heeft en wat de opdracht is van de leden van de bestuurscommissie.

De MGR kent één bestuurscommissie: de bestuurscommissie Werk. De leden van de bestuurscommissie Werk worden gevormd door de portefeuillehouders Werk van de deelnemende gemeenten.
De bestuurscommissie houdt zich bezig met de inhoudelijke ontwikkeling van WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (voorbereiden re-integratieverordening, voorbereiden overeenkomsten, deelbegroting WerkBedrijf, etc.).

Openbaarheid

De vergaderingen van de bestuurscommissie Werk zijn niet openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van de bestuurscommissie zijn in principe ook niet openbaar.

Leden

John Brom

John Brom
wethouder Nijmegen, voorzitter

Irma van de Scheur

Irma van de Scheur
wethouder Berg en Dal

Frans Houben

Frans Houben
wethouder Beuningen

Gérard de Wildt

Gérard de Wildt
wethouder Druten

Pepijn Baneke

Pepijn Baneke
wethouder Heumen

Frank Dillerop

Frank Dillerop
wethouder Mook en Middelaar

Martijn Derks

Martijn Derks
wethouder Wijchen

Antoinette Verveen

Antoinette Verveen
regiomanager UWV Werkbedrijf, adviseur

Ina Hol

Ina Hol
secretaris