De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen in en buiten rechte.

Leden

Hubert Bruls

Hubert Bruls
burgemeester Nijmegen, voorzitter