Het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Regio Rijk van Nijmegen bestaat uit drie leden, de voorzitter inbegrepen. Zij vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur niet de gemeente waar ze burgemeester of wethouder zijn, maar ze nemen plaats in het dagelijks bestuur namens het algemeen bestuur. Zij worden dan ook benoemd door en zijn verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur.

Volgens de wet en de regeling komt het dagelijks bestuur de bevoegdheid toe die in de gemeente toekomt aan het college van burgemeester en wethouders dan wel het college van Gedeputeerde Staten. Dit betekent dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken van de MGR. Dat brengt ook enkele bevoegdheden met zich mee, zoals het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten en het benoemen en ontslaan van personeel. Daarnaast bereidt het dagelijks bestuur de vergaderingen van het algemeen bestuur voor en voert de besluiten uit die daar worden genomen.

Openbaarheid

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van het dagelijks bestuur zijn in principe ook niet openbaar. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt die wordt gepubliceerd.

Leden

Hubert Bruls

Hubert Bruls
burgemeester Nijmegen, voorzitter

Martijn Derks

Martijn Derks
wethouder Wijchen

Ria Barber

Ria Barber
wethouder Berg en Dal

Dyanne Kocken

Dyanne Kocken
namens gemeentesecretarissen, adviseur

Ina Hol

Ina Hol
secretaris