Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen. Hiervoor is het niet nodig om eerst een zienswijze op te halen bij de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur bepaalt welke samenstelling, bevoegdheden en faciliteiten deze adviescommissies krijgen.

De enige adviescommissie op dit moment is de agendacommissie, die ook formeel is opgenomen in de regeling. De agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent dus zeven leden, inclusief de voorzitter.

De agendacommissie ziet zichzelf als een technische commissie, die adviezen geeft over de planning van stukken op de agenda’s van de raden en zorgt voor logistieke afstemming van stukken. Daarmee schept zij de randvoorwaarden zodat de raden hun kader stellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Meer over de agendacommissie leest u in het reglement van orde.

Openbaarheid

De vergaderingen van de agendacommissie zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van de agendacommissie zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Deze stukken kunt u hier vinden. Hier vindt u ook datum, tijdstip en locatie van de vergadering.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat wordt gepubliceerd.

Leden

Ayse Terzi

Ayse Terzi
raadslid Nijmegen, voorzitter

Adam Galijasevic

Adam Galijasevic
raadslid Nijmegen

Rona Vree

Rona Vree
raadslid Berg en Dal

Lesley Albers

Lesley Albers
raadslid Berg en Dal (plv)

Hans Crezee

Hans Crezee
raadslid Beuningen

Veronica Canoy

Veronica Canoy
raadslid Beuningen (plv)

Nadine Huntink

Nadine Huntink
raadslid Druten

Frank Nuij

Frank Nuij
raadslid Druten (plv)

Rieks Dikkers

Rieks Dikkers
raadslid Heumen

Edwin Claassen

Edwin Claassen
raadslid Heumen (plv)

Ton Broekmans

Ton Broekmans
raadslid Mook en Middelaar

Debbie van Brunschot

Debbie van Brunschot
raadslid Mook en Middelaar (plv)

Miranda Muller

Miranda Muller
raadslid Wijchen

Rob Albersnagel

Rob Albersnagel
raadslid Wijchen (plv)

Nicole Collombon

Nicole Collombon
secretaris agendacommissie, adviseur