Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen commissies van advies instellen. Hiervoor is het niet nodig om eerst een zienswijze op te halen bij de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur bepaalt welke samenstelling, bevoegdheden en faciliteiten deze adviescommissies krijgen.

De enige adviescommissie op dit moment is de agendacommissie, die ook formeel is opgenomen in de regeling. De agendacommissie bestaat uit raadsleden van de zeven deelnemende gemeenten en kent dus zeven leden, inclusief de voorzitter.

De agendacommissie ziet zichzelf als een technische commissie, die adviezen geeft over de planning van stukken op de agenda’s van de raden en zorgt voor logistieke afstemming van stukken. Daarmee schept zij de randvoorwaarden zodat de raden hun kader stellende en controlerende taak goed kunnen vervullen. Meer over de agendacommissie leest u in het reglement van orde.

Openbaarheid

De vergaderingen van de agendacommissie zijn openbaar, tenzij anders wordt besloten. De agenda en stukken van de agendacommissie zijn openbaar en worden voorafgaand aan de vergaderingen gepubliceerd. Deze stukken kunt u hier vinden. Hier vindt u ook datum, tijdstip en locatie van de vergadering.

Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat wordt gepubliceerd.

Leden

Rob Albersnagel

Rob Albersnagel

raadslid, gemeente Wijchen , voorzitter
Maarten Sweep

Maarten Sweep

raadslid, gemeente Nijmegen
Jasper Konijnenbelt

Jasper Konijnenbelt

raadslid, gemeente Nijmegen
Ton Broekmans

Ton Broekmans

raadslid, gemeente Mook en Middelaar
Hans Crezee

Hans Crezee

raadslid, gemeente Beuningen
George van der Woude

George van der Woude

Secretaris Agendacommissie , adviseur
Francois Jongen

Francois Jongen

raadslid, gemeente Mook en Middelaar
Haci Aslan

Haci Aslan

raadslid, gemeente Druten
Rieks Dikkers

Rieks Dikkers

raadslid, gemeente Heumen
Karin van den Heuvel

Karin van den Heuvel

raadslid, gemeente Beuningen
Marinka Faassen

Marinka Faassen

raadslid, gemeente Druten
Roel Boumans

Roel Boumans

raadslid, gemeente Wijchen
Rona Vree

Rona Vree

raadslid, gemeente Berg en Dal
Lesley Albers

Lesley Albers

raadslid, Berg en Dal